MÕNED ANDMED

34

Suurim ravimikontsern
maailmas ja suuruselt
teine ravimikontsern
Prantsusmaal.

150

riiki, kus kontserni
ravimeid turustatakse

100

Miljonit kontserni
ravimitega ravitavat
patsienti iga päev

21800

töötajat

Servier on ülemaailmne ravimikontsern, mida juhib sihtasutus

Toetudes Servieri tugevale geograafilisele esindatusele ja 2020/2021. aastal teenitud 4,7 miljardi euro suurusele kogutulule 150-st riigist, annab Servier tööd 21 800 inimesele kogu maailmas. Servier on sõltumatu kontsern, mis investeerib igal aastal üle 20% oma kaubamärgi tuludest teadus- ja arendustegevusse. Et kiirendada terapeutilist innovatsiooni patsientide hüvanguks, on kontsern pühendunud avatud ja koostööl põhinevale innovatsioonile koos akadeemiliste partnerite, ravimikontsernide ja biotehnoloogiaettevõtetega. Lisaks sellele on patsientide hääl kesksel kohal kõiges, mida me teeme, alates teadusuuringutest ja lõpetades ravimivälise toetusega.

Olles kardioloogia valdkonna liider, on Servier’ kontserni eesmärk saada tunnustatud ja uuenduslikuks tegijaks onkoloogias. Selle kasv põhineb püsival pühendumisel südame-veresoonkonna ja ainevahetushaiguste, onkoloogia ning põletikuliste ja neurodegeneratiivsete immuunsüsteemi haiguste valdkonnas. Selleks, et edendada tervishoiuteenuste kättesaadavust kõigile, pakub Servier Group ka kvaliteetseid geneerilisi ravimeid, mis hõlmavad enamikke patoloogiaid.

MEIE TEGEVUSE ALUS

Meid inspireerib meie kutsumus, juhivad meie väärtused ja meie visioon. Need on meie tugisambad ja identiteet. Kogu maailmas on Servier’i kontserni töötajad pühendunud terapeutilisele arengule, et teenida patsientide vajadusi. Nad töötavad päevast päeva kirglikult patsientide eest hoolitsemise ja elude päästmise nimel.

MEIE KUTSUMUS

Oleme pühendunud terapeutilisele arengule, et teenindada patsientide vajadusi tervishoiutöötajate abiga. Püüame pakkuda tulevastele põlvkondadele maailma, kus kvaliteetne tervishoid on kõigile kättesaadav.

MEIE VISIOON

Asetada patsiendid ja uuendused kõige keskmesse, mida me teeme.

Edendada meie individuaalset ja kollektiivset pühendumist, mis on kontserni liikumapanev jõud.

Tagada meie sõltumatus ja suutlikkus pikaajalisteks investeeringuteks.

Olla ülemaailmse haardega kontsern.

Oma tegevusega aitame kaasa sellele, et tulevased põlvkonnad kogu maailmas saaksid tagada kõigile kvaliteetse tervishoiu kättesaadavuse.

Avastage meie 4 väärtust

JULGE UUENDADA
Oleme pühendunud uuenduslike terapeutiliste lahenduste pakkumisele. Pioneerivaimust ajendatuna julgeme, püüame ja saavutame üheskoos.

KASVA JAGADES
Iga võimalus teha koostööd aitab kaasa ühisele hüvangule. Kes iganes me oleme, kus iganes me oleme, me kasvame ja areneme koos töötades, tuginedes üksteise kogemustele ja panusele.

HOOLI
Me valmistume tulevikuks, võttes arvesse inim- ja keskkonnamõõtmeid. Meie liikumapanevaks jõuks on mure kõigi inimeste tervise ja eneseteostuse pärast.

PÜHENDU EDULE
Kontserni pidev areng on eluliselt tähtis. Ükskõik, milliste väljakutsetega me ka silmitsi ei seisaks, oleme pühendunud oma lubaduste täitmisele.

KÕIKEHÕLMAV TERVISHOIUTEENUSTE PAKKUMINE

Servier on pühendunud töötama koos patsiendiga ja patsiendi jaoks, alates teadusuuringutest kuni uuenduslike terapeutiliste lahendusteni.

Iga päev ravitakse kontserni ravimitega 100 miljonit patsienti kogu maailmas.

LAI VALIK SERVIER’ KAUBAMÄRGIGA RAVIMEID

KVALITEETSED GENEERILISED RAVIMID

DIGITAALNE TEHNOLOOGIA HOMSE TERVISHOIU JAOKS

UUE TEADUS- JA ARENDUSMUDELI SUUNAS, ET KIIRENDADA INNOVATSIOONI

Meie teadus- ja arendustegevuse mudel areneb pidevalt, et kiirendada patsientide tegelikele vajadustele vastavate ravimite tarnimist. Tulevase Servier Paris-Saclay uurimisinstituudi loomine on suurepärane näide meie soovist jätkata patsientide teenindamiseks avatumaid, kiiremaid ja produktiivsemaid uuringuid.

Servier investeerib keskmiselt 20% oma müügist (v.a geneerilised ravimid) teadus- ja arendustegevusse, et leida uusi ravimeetodeid, mis parandavad patsientide elu. Kontsern keskendub oma teadus- ja arendustegevuses neljale ravivaldkonnale, kus vajadused on suured. Servier kavatseb 50% oma ülemaailmsest teadus- ja arendustegevuse eelarvest* suunata vähiuuringutele.

*Kaubamärgiga seotud tegevused

ONKOLOOGIA
IMMUUNPÕLETIK
KARDIOMETABOLISM
NEUROTEADUS

SERVIER PARIS-SACLAY UURIMISINSTITUUT

Suur samm patsiente teenindava avatuma, dünaamilisema ja produktiivsema uurimistöö saavutamisel.

  • 45 000 ruutmeetrit teaduspinda
  • Stardiinkubaator
  • 350 miljoni euro suurune investeering
  • Servier on ainus rahvusvaheline farmaatsiaettevõte selles ainulaadses klastris

PIKAAJALINE JA ISIKLIK SUHE

Tänapäeva teaduse ulatus ja keerukus nõuab avatud ja koostööaldist võrgustikku kõigi teaduses osalejate vahel. Seepärast otsime alati aktiivselt teaduspartnerlusi nii akadeemiliste organisatsioonide kui ka teiste ravimikontsernide ja biotehnoloogiaettevõtetega. Meiega partnerlusse astumine on pikaajaline investeering meie sihtasutuspõhise struktuuri kaudu. See tähendab teadusliku ja meditsiinilise tipptaseme valimist meie tippteadlaste ja ulatusliku kliiniliste ekspertide võrgustiku hulgast. Iga partnerlus on ainulaadne ja loob isikliku suhte.

TUGEV TÖÖSTUSVÕRGUSTIK

Servier’il on 16 tootmisüksusest koosnev tööstusvõrk üle kogu maailma. Selline integreeritud tööstuslik mudel võimaldab kontrollida kõiki ravimite elutsükli etappe, tagades ühtlase kvaliteeditaseme ja paindliku tootmisvõimsuse.

POSITIIVSE MÕJU AVALDAMINE ÜHISKONNALE

Kontsern on võtnud vastu ennetava lähenemisviisi ettevõtte sotsiaalsele vastutusele. See lähenemisviis on üles ehitatud nelja ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohustuse ümber, mis koondavad 17 prioriteetset väljakutset, mis on kindlaks tehtud ISO 26000 suunistel ja sidusrühmadega tehtud intervjuudel põhineva diagnoosi abil.

Alates 2016. aastast toetab Mécénat Servier’i heategevusfond üldhuvilisi algatusi tervishoiu, hariduse ja ühiskondliku elu valdkonnas Prantsusmaal ja välismaal. Lisateave:

https://volunteer.servier.com/en/