MÕNED ANDMED

34th

Suurim ravimikontsern
maailmas ja suuruselt
teine ravimikontsern
Prantsusmaal.

150

150
riiki, kus kontserni
ravimeid turustatakse

21,400

TÖÖTAJAT

*IQVIA, Analyticsi link / maailm 74 riiki – MAT Q4-2022

Servier on ülemaailmne ravimikontsern, mida juhib sihtasutus

Servier on ülemaailmne kontsern, mida juhib sihtasutus, mille eesmärk on avaldada olulist sotsiaalset mõju nii patsientidele kui ka jätkusuutlikule maailmale. Tänu ainulaadsele juhtimismudelile saab Servier täielikult teenida oma kutsumust ja pikaajalist visiooni: olla pühendunud terapeutilisele arengule, et teenida patsientide vajadusi. Kontserni 21,400 töötajat on pühendunud ühiselt mainitud kutsumusele, mis on igapäevaseks inspiratsiooni allikaks.

Servier on kardioloogia valdkonna juhtiva ettevõttena seadnud eesmärgiks saada tunnustatud, sihipäraseks ja innovatiivseks tegijaks onkoloogias, keskendudes raskesti ravitavatele vähkkasvajatele. Seetõttu suunab kontsern üle 50% oma teadus- ja arendustegevuse eelarvest sihtotstarbeliste ja uuenduslike ravimeetodite väljatöötamisele onkoloogias.

Neuroteadus ja immuunsüsteemi põletikulised haigused on tulevase kasvu mootoriks. Nendes valdkondades keskendub Servier piiratud arvule haigustele, mille puhul täpne patsiendi profiilide koostamine võimaldab pakkuda sihipärast ravivastust täppismeditsiini abil.

Et edendada kvaliteetset ravi kättesaadavust suuremale hulgale patsientidele, pakub kontsern ka kvaliteetseid geneerilisi ravimeid, mis hõlmavad enamikku patoloogiaid, tuginedes tugevatele kaubamärkidele Prantsusmaal, Ida-Euroopas, Brasiilias ja Nigeerias.

Kõigis neis valdkondades on patsiendi hääl kaasatud ravimi arenduse igas elutüskli etapis.

Servier, mille peakorter asub Prantsusmaal, tugineb tugevale geograafilisele jalajäljele enam kui 150 riigis. 2022. aastal saavutati 4,9 miljardi euro suurune müügitulu.

Meie kutsumus

Oleme pühendunud terapeutilisele arengule, et teenindada patsientide vajadusi.

Meie visioon

Meie kontsern, mis on asutatud tervise teenimiseks, soovib avaldada olulist sotsiaalset mõju patsientidele ja jätkusuutlikule maailmale.

Julge uuendada

Hooli

Kasva jagades

Pühendu edule

Kõikehõlmav tervishoiuteenuste pakkumine

Servier aitab iga päev ravida patsiente 150 riigis, kasutades oma laia valikut kaubamärgiga ja geneerilisi ravimeid. Kooskõlas meie veendumusega pakkuda terviklikke tervishoiulahendusi, pakume ka e-tervise lahendusi, mis hõlmavad kogu patsiendi teekonda.

SERVIER KAUBAMÄRGIGA RAVIMID

GENEERILISED RAVIMID

Teadusuuringud ja innovatsioon

Meie eesmärk on selge – pikaaegsest visioonist juhituna kiirendada teadusuuringuid ja jõupingutusi uute terapeutiliste lahenduste väljatöötamiseks.

Meie meeskonnad töötavad päevast päeva väsimatult, et avastada ja arendada ravimeid seal, kus patsientide vajadused on kõige suuremad.

Servier’ juhtimismudel, mille eesotsas on mittetulundusühing, sobib ideaalselt kokku teadus- ja arendustegevuseks vajaliku pikaajalise perspektiiviga. Meie sõltumatus turujõududest tähendab, et me saame investeerida suuri summasid teadus- ja arendustegevusse, et uuendada ja arendada uusi ravimeid.

Investeerime igal aastal üle 20% oma müügitulust (v.a geneerilised ravimid) teadus- ja arendustegevusse.

Onkoloogia
Kardiometabolism
Immuunpõletik
Neuroteadus

Servier paris-saclay uurimisinstituut

Paris-Saclay uurimisinstituudis saab Servier arendada paindlikumat ja avatumat lähenemisviisi teadus- ja arendustegevusele ning keskenduda veelgi enam patsiendile, et kiirendada uuenduslike terapeutiliste lahenduste leidmist.

  • 2023 avamine 2023. aastal
  • 45,000 ruutmeetri suurunee hoone, mis mahutab
  • 1,500 töötajat

Valitud partnerid

Meie partnerlusstrateegia keskendub ühele eesmärgile – kiirendada patsientide elukvaliteeti oluliselt parandavate ravimeetodite väljatöötamist. Me läheneme oma partnerlustele inimkeskselt ja keskendume oma oskusteabe ühendamise kaudu mõlemale osapoolele kasuliku olukorra loomisele.

Me soovime investeerida innovatsiooni, mis toob tulevikus patsientidele kasu.

Tugev tööstusvõrgustik

Meie 16 tootmisüksust, kus toodame ja turustame oma ravimeid vastavalt kõrgeimatele kvaliteedi-, ohutuse- ja usaldusväärsuse standarditele, asuvad üle kogu maailma.

Kasutades digitaalset innovatsiooni kogu väärtusahela ulatuses, suurendame jätkuvalt oma paindlikkust, et vastata patsientide vajadustele.

Positiivse mõju avaldamine ühiskonnale

Kontsern on võtnud vastu ennetava lähenemisviisi ettevõtte sotsiaalsele vastutusele. See lähenemisviis on üles ehitatud nelja ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohustuse ümber, mis koondavad 17 prioriteetset väljakutset, mis on kindlaks määratud ISO 26000 suunistel ja sidusrühmadega tehtud intervjuudel põhineva tagasiside abil.

Alates 2016. aastast on Mécénat Servieri heategevusfond toetanud üldhuvilisi algatusi Prantsusmaal ja välismaal tervishoiu, hariduse, kultuuri ja kooselu valdkondades. Rohkem infot: https://volunteer.servier.com/