Servier Eesti on tegutsenud juba üle 10 aasta ja on pühendunud sellele, et pakkuda patsientidele ja tervishoiutöötajatele kvaliteeti ja uuenduslikke ravivõimalusi. Servier’i pühendunud meeskond juhindub meie 4 põhimõttest: läbipaistvus, sõltumatus, kuulamine ja austus.